Phần 3 Đề 5: Hãy tả lại cảnh đẹp mà em đã có dịp tham quan

On

Cuối học kì I, nhà trường tổ chức cho chúng tôi đi tham quan Thác Đa. Trước khi đi, tôi rất háo hức và phấn khởi vì nghe nói cảnh ở đó rất đẹp, tôi lại chưa đi đến đó bao giờ….