Phần 3 Đề 16: Em hãy tả lại quang cảnh một phiên chợ theo tưởng tượng của em. (Ngữ văn 6. Tập hai tr122)

On

Em hãy tả lại quang cảnh một phiên chợ theo tưởng tượng của em. (Ngữ văn 6. Tập hai tr122) DÀN BÀI Mở bài Giới thiệu chung về quang cảnh phiên chợ. Thân bài – Tả khái quát chung về cảnh chợ…