Phần 3 Đề 15: Tả lại quang cảnh buổi lễ khai giảng năm học mới của trường em.

On

DÀN BÀI Mở bài Giới thiệu buổi lễ khai giảng năm học mới của trường em. Thân bài – Tả bối cảnh, không khí chung của buổi lễ khai giảng năm học của trường em,… – Tả những sự việc, hành động…