Phần 3 Đề 14: Tả lại cảnh khu phố hay thôn xóm, bản làng vào dịp Tết đến xuân về.

On

Mở bài Giới thiệu chung về quang cảnh khu phố (hay thôn xóm) em ở khi Tết đến, xuân về. Thân bài Mỗi người với vốn sống riêng, những ấn tượng, trải nghiệm riêng và phụ thuộc ý đồ viết văn mà…