Phần 3 Đề 13: Tả cảnh hoàng hôn trên quê hương em.

On

Mỗi người sinh ra đều có một quê hương. Ai cũng dành cho quê hương mình những tình cảm đặc biệt. Có người yêu thiết tha dòng kênh chảy quanh làng, có người luôn mang theo hình bóng của mái đình cổ…