Phần 3 Đề 1: Hãy tả một buổi bình minh trong rừng theo trí tưởng tượng của em.

On

Tả một buổi bình minh DÀN BÀI a.Mở bài – Giới thiệu khu rừng vào buổi bình minh theo trí tưởng tượng của em. b.Thân bài – Hình ảnh bầu trời và khu rừng khi mặt trời chưa mọc: + Bóng tối…