Phần 2 Đề 9: Dựa vào bài thơ “Sa bẫy”, hãy kể lại một câu chuyện.

On

Dạo này, lũ chuột không biết tự phương nào kéo về, lập lãnh thổ ngay trong nhà bếp nhà bé Mây. Cái giống chuột “nhí nhốt”, nom thì bằng nắm tay mà chỗ nào cũng sục, cũng sao, in đầy dấu chân…