Phần 2 Đề 52: Hãy kể một chuyện vui sinh hoạt (một chuyện nói về sự nhát gan hoặc nhận nhầm một cái gì, một chuyện vui trong lớp).

On

BÀI LÀM 1 Chuyện mới chỉ xảy ra cách đây gần một tháng. Nghĩ lại em vẫn thấy sợ mà cũng rất buồn cười. Tối hôm ấy em ngồi rửa bát ở gần bể nước. Vì hay nhìn gần ti vi nên…