Phần 2 Đề 45: Hãy kể về người bà kính yêu của em.

On

Trong gia đình, người tôi yêu mến và kính trọng nhất là bà nội tôi. Năm nay, đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng bà còn rất khỏe. Da bà nhăn nheo, ngăm đen. Tôi vẫn đùa, đấy là chứng tích của thời…