Phần 2 Đề 37: Kể một kỉ niệm đáng nhớ giữa em và một người bạn của em

On

Ôi dào? Không biết lên lớp Năm có gì khó hơn lớp Bốn không nhỉ?” – Trên con đường đi học, tôi băn khoăn nghĩ ngợi rồi chặc lưỡi: “Bắt đầu một hành trình mới thôi”. Tôi nhảy chân sáo bước vào…