Phần 2 Đề 33: Tưởng tượng và kể một câu chuyện về các nhân vật Chim chích, Hoa sen, Mặt trời.

On

Ngày xửa ngày xưa, bấy giờ, con người mới chỉ biết làm ruộng thôi, có ba người bạn: Chim Chích, Hoa Sen, Mặt Trời. Tuy mỗi người sống ở một nơi: đứa trên trời, đứa dưới nước, đứa trên mặt đất nhưng…