Phần 2 Đề 31: Kỉ niệm ngày thơ ấu. (Ngữ văn 6, tập một, trang 47)

On

Dàn bài a. Mở bài: Giới thiệu về thời thơ ấu của em với một kỉ niệm nổi bật đáng nhớ nhất và ấn tượng, tâm trạng của em khi nhớ lại những kỉ niệm này. b. Thân bài: – Hoàn cảnh…