Phần 2 Đề 2: Đóng vai nhân vật Thánh Gióng kể lại truyện Thánh Gióng

On

Có lẽ bất kì người dân Việt Nam nào cũng nhớ tới tôi: Thánh Gióng – một trong những tứ bất tử của dân tộc. Cả cuộc đời tôi là một câu chuyện huyền thoại hay chính bước đi của lịch sử…