Phần 2 Đề 15: Tưởng tượng mười năm sau em về thăm trường cũ.

On

Nắng trải vàng trên lối đi. Con đường như mềm mại hơn dưới màu nắng mới. Vậy mà đã mười năm rồi. Thời gian sao đi nhanh đến thế. mười năm, tôi mới có dịp trở lại trên con đường một thời…