Phần 2 Đề 13: Hãy tưởng tượng cuộc tranh cãi gay go giữa xe đạp, xe máy và ô tô trong nhà em về việc so bì hơn thiệt.

On

a. Mở bài • Giới thiệu nhân vật: xe đạp, xe máy và ô tô. • Hoàn cảnh xảy ra câu chuyện. . b. Thân bài • Lí do nảy sinh cuộc tranh cãi giữa xe đạp, xe máy và ô tô….