Phần 2 Đề 27: Kể về một lỗi lầm (bỏ học, nói dối, không làm bài…)

On

Kể về một lỗi lầm Dàn ý a. Mở bài • Giới thiệu về bản thân và câu chuyện sẽ kể. • Hoặc nêu sự việc mở đầu. b. Thân bài • Sự việc xảy ra như thế nào. • Diễn biến…