Bài số 114: Đọc đoạn trích Sông nước Cà Mau (trích Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi) em thích nhất đoạn văn nào, hãy nêu cảm nghĩ của em về đoạn văn đó

On

Đọc đoạn trích Sông nước Cà Mau (trích Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi), ta bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp, nét riêng đặc biệt của kênh rạch, sông ngòi “bủa giăng chi chít như mạng nhện”, của một điệu xanh…