Bài 32: Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) – Giải bài tập ngữ văn lớp 7

On

ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT (Tiếp theo) Về các phép biến đổi câu Có nhiều phép biến đổi câu nhưng tập trung ôn tập hai phép biến đổi: thêm, bớt thành phần trong câu và chuyển đổi kiểu câu. a. Thêm, bớt…

Bài 27: Văn bản: Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu – Giải bài tập ngữ văn lớp 7

On

Văn bản | NHỮNG TRÒ LÔ HAY LÀ VAREN VÀ PHAN BỘI CH U I. KIẾN THỨC CƠ BẢN Bằng trí tưởng tượng, tác giả đã hư cấu ra câu chuyện Va-ren được cử sang Đông Dương thay Toàn quyền Méc-lanh đã…