Bài số 131. Đọc phần trích Cô Tô của Nguyễn Tuân, em thích nhất đoạn văn nào? Vì sao

On

Đọc Cô Tô của Nguyễn Tuân ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đầu tiên là sự trong sáng của bầu trời, rồi đến màu lam biếc của nước biển Cô Tô sau cơn bão. Ngay cả cái cách…