Đề số 9: Em hãy viết một bài văn nghị luận xã hội với tiêu đề: “Tiếng kêu cứu từ những dòng sông”.

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Khái quát về thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay ở Việt Nam. – Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: thực trạng báo động về những dòng sông bị ô nhiễm. 2. Giải…