Đề số 9: Cảm nhận của em về con người Việt Nam qua câu ca dao: Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người, trong một nước thì thương nhau cùng.

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu về truyền thống đạo lý tốt đẹp của nhân dân ta: “lá lành đùm lá rách”, yêu thương, giúp đỡ nhau. – Giới thiệu câu ca dao cần phân tích. 2. Giải quyết…