Đề số 8: Phân tích bài “Hồi hướng ngẫu thư của Hạ Vi Chương – Văn mẫu lớp 7

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu khái quát về nhà thơ Hạ Tri Chương. – Giới thiệu hoàn cảnh sáng tác bài thơ. 2. Giải quyết vấn đề: Thông thường trong văn chương, tình cảm quê hương thường được…