Đề số 7: Nghệ thuật miêu tả của Lí Bạch trong bài “ Xa ngắm thác núi Lư” – Văn mẫu lớp 7

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu đôi nét về nhà thơ Lí Bạch và bài thơ “Xa ngắm thác núi Lư”. – Một trong những yếu tố làm nên giá trị của tác phẩm chính là nghệ thuật miêu…