Đề số 5: Em hãy phát biểu cảm nghĩ về đoạn trích ‘Sau phút chia ly” (Trích “Chinh phụ ngâm” – Đặng Trần Côn, diễn Nôm: Đoàn Thị Điểm) – Văn mẫu lớp 7

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Chinh phụ ngâm là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của văn học trung đại Việt Nam. – Tác phẩm đã lên tiếng tố cáo chiến tranh phong kiến phi nghĩa . và…