Đề số 4: Nhà văn Mác-xim Goóc-ki đã nói: “Cuộc sống là trường đại học vĩ đại của tôi”. Em suy nghĩ gì về câu nói đó?

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Học tập là một quá trình liên tục, lâu dài, gắn bó với con người trong suốt cuộc đời. – Có nhiều môi trường khác nhau để con người học tập: trong gia đình, trong…