Đề số 4: Cảm nghĩ về truyện “Những trò lố hay Va-ren và Phan Bội Châu” của Nguyễn Ái Quốc.

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Những trò lố hay Va-ren và Phan Bội Châu là truyện ngắn của tác giả Nguyễn Ái Quốc sáng tác năm 1925, sau sự kiện nhà chí sĩ cách mạng Phan Bội Châu bị chính…