Đề số 3: Nghệ thuật trào phúng sắc sảo của Nguyễn Ái Quốc qua truyện ngắn “Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu”

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu về truyện ngắn Những trò lố hay Va-ren và Phan Bội Châu (hoàn cảnh ra đời, chủ đề tư tưởng). – Một trong những đặc sắc về nghệ thuật của truyện ngắn này…