Đề số 29: “Vũ trụ có nhiều kì quan nhưng kì quan tuyệt vời nhất vẫn là trái tim người mẹ”. Em có suy nghĩ gì về ý kiến trên? – Văn mẫu lớp 7

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Tình mẫu tử là một tình cảm thiêng liêng, cao đẹp, có ý nghĩa sâu sắc trong cuộc đời mỗi con người. – Biết bao tác phẩm, bao lời nói đã được dùng để ca…