Đề số 28: Hãy trình bày suy nghĩ của em về quan điểm sau đây của Gorki: “Tình thương là điều xứng với con người hơn tất cả mọi điều” – Văn mẫu lớp 7

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Dẫn dắt, giới thiệu câu nói của Gorki. 2. Giải quyết vấn đề: 1. Hiểu về ý nghĩa câu nói của Gorki: Tình thương là điều cần phải có trong trái tim, tâm hồn mỗi…