Đề số 27: Có người nói rằng: bài thơ Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu) của Hồ Chí Minh không có một từ sáng nào nhưng ta vẫn cảm thấy tràn ngập ánh sáng. Em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Những bài thơ của Hồ Chí Minh thường hướng sáng. – Rằm tháng giêng là bài thơ tràn đầy ánh sáng của trăng, ánh sáng của niềm vui – ánh sáng không cần miêu tả…