Để số 25: So sánh bài thơ Thiên trường văn Vọng (Trần Nhân Tông) với bài Chiều hôm nhớ nhà (Bà Huyện Thanh Quan) – Văn mẫu lớp 7

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề – Giới thiệu khái quát về tác giả tác phẩm. – Dẫn dắt so sánh hai bài thơ. 2. Giải quyết vấn đề: * Giống nhau: – Hai bài thơ cùng viết về bức tranh cảnh…