Đề số 21: Giải thích và chứng minh câu tục ngữ: Thất bại là mẹ của thành công”.

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Trong cuộc sống, mấy ai là không một lần gặp thất bại. Nhưng có người bị vấp ngã, bị thất bại đã chán nản, bỏ cuộc; có người lại biết đứng dậy, bước tiếp và…