Đề số 21: Em hãy trình bày những suy nghĩ của mình về số phận và vẻ đẹp của người phụ nữ qua những bài ca dao than thân – Văn mẫu lớp 7

On

DÀN Ý: 1. Đặt vấn đề: – Ca dao là tiếng tơ đàn muôn điệu của tâm hồn quần chúng – Một trong những cung bậc da diết nhất của tiếng tơ đàn ấy là những bài ca viết về thân phận…