Đề số 2: Những đặc sắc của nghệ thuật tương phản và tăng cấp trong truyện ngắn “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu truyện ngắn Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn. – Giá trị nghệ thuật của truyện: được thể hiện qua nghệ thuật xây dựng nhân vật, qua ngôn ngữ trần thuật, giọng…