Đề số 19: Em hãy viết một bài văn bản về tính trung thực của con người – Văn mẫu lớp 7

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: . Để hoàn thiện nhân cách và trở thành một người tốt, con người cần phải rèn luyện rất nhiều đức tính, phẩm chất, trong đó tính trung thực là một trong những phẩm chất không…