Đề số 18: Suy nghĩ của em về vấn đề tệ nạn xã hội trong đời sống hiện nay – Văn mẫu lớp 7

On

DÀN Ý 1.Đặt vấn đề: – Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề. – Tệ nạn xã hội hiện nay đang là vật cản lớn trên con đường phát triển của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. – Một trong những vấn đề…