Đề số 18: Nhân dân ta thường khuyên nhau rằng: Có công mài sắt có ngày nên kim. Em hãy giải thích và chứng minh lời khuyên trên.

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Ai cũng muốn thành công trong công việc và trong cuộc sống. – Kiên trì là một trong những yếu tố dẫn đến thành công. 2. Giải quyết vấn đề: Giải thích sơ lược ý…