Đề số 15: Em hãy giải thích và giúp bạn em hiểu rõ ý nghĩa và mối quan hệ giữa hai câu tục ngữ “Không thầy đố mày làm nên” và “Học thầy không tày học bạn”.

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Dân tộc ta có truyền thống tôn sư trọng đạo. – Vai trò của thầy và bạn trong học tập đều rất quan trọng. 2. Giải quyết vấn đề: Giải thích ý nghĩa Câu tục…