Đề số 14: Em hiểu như thế nào về ý nghĩa của câu tục ngữ: Đói cho sạch, rách cho thơm.

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Đạo lí của nhân dân ta thường được gửi gắm trong ca dao, tục ngữ. – Có nhiều câu thể hiện quan niệm sống trong sáng, lành mạnh, chẳng hạn như: Đói cho sạch, rách…