Đề số 13: Phân tích hình ảnh Cốm trong cảm nhận của Thạch Lam qua đoạn trích “Một thứ quà của lúa non: Cốm” – Văn mẫu lớp 7

On

DÀN BÀI 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu Một thứ quà của lúa non: Cốm được rút từ tập Hà Nội . băm sáu phố phường (1943)- Thạch Lam, tập tùy bút viết về cảnh sắc và phong vị của Hà…