Đề số 12: Phân tích hình ảnh tiếng gà trưa trong bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh – Văn mẫu lớp 7

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu về Xuân Quỳnh – nhà thơ của những cảm xúc rất dung dị, đời thường, chân thành, thiết tha và đằm thắm. – Giới thiệu bài thơ Tiếng gà trưa được viết trong…