Đề số 11: Phân tích vẻ đẹp cổ điển và hiện đại trong bài thơ “Rằm tháng giêng” (Nguyên Tiêu) của Hồ Chí Minh – Văn mẫu lớp 7

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Hồ Chí Minh vừa là một chiến sĩ cách mạng lỗi lạc vừa là một nhà thơ lớn. Vì thế thơ của Người luôn là sự hòa quyện của chất thép và chất tình, vẻ…