Đề số 1: Phân tích hình ảnh tên quan phủ đi hộ đê trong truyện ngắn “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn – Văn mẫu lớp 7

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu truyện ngắn Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn. – Giới thiệu nhân vật cần phân tích: quan phủ- một trong những nhân vật chính của truyện; được khắc họa qua ngòi…