Đề 9: Phân tích đoạn trích Hai cây phong (Trích truyện Người thầy đầu tiên – Ai-ma-tốp) – Văn mẫu lớp 8

On

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 1. Về tác giả: Ai-ma-tốp là nhà văn nước Cộng hòa Cư-rơ-gư-xtan, một nước cộng hòa ở vùng Trung Á, thuộc Liên Xô trước đây. Hoạt động văn học của Ai-ma-tốp bắt đầu từ năm 1952, khi ông…