Đề 49: Phân tích bài thơ Khi con tu hú của Tố Hữu để chứng tỏ rằng lòng yêu cuộc sống và niềm khao khát tự do luôn cháy bỏng trong lòng người chiến sĩ cách mạng trong nhà tù.

On

“Khi con tu hú” là bài thơ Tố Hữu làm khi ông bị giam trong nhà lao Thừa Phủ (Huế) năm 1939. Trong khoảng thời gian bị bắt giam từ tháng 4/1939 cho đến tháng 3/1942, Tố Hữu đã làm rất nhiều…