Đề 38: Cảm nhận văn bản Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

On

1. Truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng trích trong sách Nam Ông mộng lực của Hồ Nguyên Trừng, được viết ở nửa đầu thế kỉ XV, trong thời kì tác giả bị quân Minh đưa về Trung Quốc. 2….