Đề 36: Suy nghĩ về văn bản Bài học đường đời đầu tiên trích từ chương I truyện Dế Mèn phiêu lưu kí (1941)

On

1- Nghệ thuật miêu tả của Tô Hoài thể hiện qua đoạn trích: a) Dế Mèn được miêu tả chủ yếu ở ngoại hình, nhưng ngoại hình được tả kết hợp với hoạt động và tư thế, thái độ (HS tìm, ghi…