Đề 17: Phân tích đoạn trích Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn – Ngô Tất Tố)

On

Đoạn trích Tức nước vỡ bờ phơi bày bộ mặt tàn ác, bất nhân của chế độ thực dân phong kiến đồng thời thể hiện sâu sắc nỗi thống khổ cũng như sức mạnh phản kháng tiềm tàng của người nông dân….