Đề 16: Phân tích nhân vật chị Dậu trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ” (“Tắt đèn” của Ngô Tất Tố)

On

“Tắt đèn” là bản tố khổ chân thật, sâu sắc, chan hòa nước mắt và lòng căm phẫn của người nông dân nghèo bị bóc lột, đàn áp. Có lẽ chính nhà văn Ngô Tất Tố cũng không cầm được nước mắt….