Đề 15: Hãy nêu cảm xúc của em về tình cảm của bé Hồng đối với mẹ trong đoạn trích “Trong lòng mẹ” (“Những ngày thơ ấu” của Nguyễn Hồng).

On

Đoạn trích Trong lòng mẹ chính là chương IV của tập hồi kí Những ngày thơ ấu. Trong chương này, tiếp sau nhân vật tôi – chú bé Hồng, có sự xuất hiện của nhân vật bà cô. Tuy xuất hiện không…